6. X Jornada d'Investigació del Patrimoni Cultural

Escrit per comunautas el . Publicado en Sense categoria

El pròxim 18 de juliol tindrà lloc, a la Llotja del Cànem, seu de la Universitat Jaume I de Castelló en la ciutat, la X Jornada d'Investigació del Patrimoni Cultural del projecte Patrimoni.

La Jornada és un punt de trobada per als grups de Patrimoni i per als tècnics, grups i interessats que treballen en el territori en projectes i iniciatives de coneixement i difusió del patrimoni cultural. Un espai d'intercanvi dissenyat per a reflexionar conjuntament i participar activament en les ponències i comunicacions programades.

En aquesta X edició, la Jornada tindrà la participació de Pablo de Castro Del Col·legi Safa-Grial de Valladolid què ens parlarà de la importància de l'educació – formal o no formal – per a aconseguir implicar als joves en la conservació i respecte del patrimoni cultural i amb la ponencia de Javier Hidalgo, que ens parlarà de com el patrimoni pot convertir-se en un recurs de desenvolupament sostenible per al medi rural a través d'exemples concrets de restauració i reutilització del patrimoni d'Andilla, a la comarca valenciana de La Serrania del Turia.


Com ja és habitual, en la Jornada tindrà lloc la presentació de l'últim número de Memòria Viva, la revista anual del projecte Patrimoni. Juntament amb les ponències, xerrades, comunicacions i presentació, en la Jornada celebrarem l'Assemblea, un dels moments més importants de Patrimoni en la qual els participants reflexionen sobre el model, estructura i necessitats del projecte i dels grups.


Des de Patrimoni vos animem a què vinguau a la Jornada i a que, sobretot, conegueu a la gent dels diferents Grups Locals, els seus projectes, emocions i somnis d'un patrimoni cultural com a eix transversal del desenvolupament del territori.


Més informació:

http://patrimoni.peu-uji.es/ca/noticies/767-x-jornada-de-patrimoni-horari-i-inscripcio

8. Qüestions i suggeriments.

Escrit per comunautas el . Publicado en Sense categoria

Finalment tanquem l'ordre del dia amb un punt obert a les vostres qüestions i suggeriments sobre altres temes que no s'hagin tractat en aquesta reunió virtual.

 

1. Línies estratègiques per al PEU 2016.

Escrit per comunautas el . Publicado en Sense categoria


El PEU 2016 continua avançant i adaptant-se a les necessitats del seu entorn. L'any vinent volem un PEU més cultural i més participatiu, tant a nivell intern com a nivell extern. I ho volem fer en el context dels Principis de l'Agenda 21 de la Cultura, per entendre que segueix essent el marc teòric de referència actualment. Incorporar els principis i assumir els compromisos de la A21C reforçarà i contextualitzarà el nostre treball.
Les línies estratègiques que proposem són les següents.

1. La cultura com a dret. Els drets culturals són part indissociable dels drets humans i és per això que s'ha d'incorporar a la fulla de ruta del PEU.
· Establir accions que fomenten la diversitat cultural amb la finalitat d'ampliar i fomentar la presencia de totes les cultures presents al territori, atenent les demandes i necessitats dels diferents col·lectius locals.

· Donar suport i promoure l'ampliació de la capacitat creativa de tots els ciutadans.

2. La participació ciutadana. La participació ciutadana i la transparència informativa formen part dels principis d'un bon govern. Nosaltres hem d'assumir el compromís de treballar per a que la coresponsabilitat entre societat civil i governs locals siga una realitat:
· Implementar instruments adequats per a garantir la participació democràtica dels ciutadans en la formulació, l'exercici i l'avaluació de les polítiques públiques de cultura.

Aquestes són les línies estratègiques que des de la coordinació del PEU es proposen a la Xarxa de Treball Tècnic per al seu debat, comentaris i aprovació si les creuen oportunes.

 

2a. Novetats del programa de Formació més a prop i informacions més rellevants

Escrit per comunautas el . Publicado en Sense categoria

Novetats del programa de Formació més a prop i informacions més rellevants

Les propostes formatives se centralitzen en el Catàleg virtual. L'oferta formativa de Formació@xarxa va adreçada a públic adult i ha de poder-se vincular a les línies estratègiques que se decidisquen des de la Mesa Tècnica del PEU-UJI i que es revisen cada any a la Mesa Tècnica virtual.
La despesa d'una activitat és la suma de les despeses pels honoraris, dels materials en casos puntuals i prèviament autoritzats, les matrícules mínimes i el quilometratge des de l'UJI (Castelló de la Plana) al poble on es realitza l'activitat. El component del quilometratge l'assumeix l'UJI segons les tarifes que cada any marca el Servei de Gestió Econòmica, però el municipi que vol participar en el projecte es compromet a fer-se càrrec d'una part dels honoraris del professorat i els materials prèviament autoritzats. Aquest percentatge variarà en funció del nombre d'habitants censats segons la taula següent:

Captura de pantalla 2015-07-10 a las 10.19.43

Demanem un número de matrícules mínimes per realitzar l'activitat. Si l'activitat es programa per al mes d'agost, el nombre de matrícules que l'ajuntament ha de garantir és de 10, mentre que si l'activitat té lloc en qualsevol mes que no siga agost, en garantirà 5. A partir dels 10 o 5 assistents (segons l'activitat es programe a l'agost o no) l'Ajuntament gestionarà els diners ingressats en concepte de matrícules. Amb aquesta acció es vol reconèixer la tasca de difusió i promoció que el tècnic/a duu a terme fora de l'època estival.
Durant l'any 2014 s'ha creat l'etiqueta 'Patrimoni' que identifica les activitats formatives que, per la seua metodologia i contingut, s'ha considerat que podien formar part de l'oferta formativa específica d'aquest programa. Un dels objectius de La formació més a prop és oferir un complement formatiu específic als projectes d'acompanyament del PEU-UJI. Després de comprovar la utilitat d'aquesta iniciativa, els projectes d'acompanyament del PEU-UJI, tant Patrimoni com PAIS@rural, analitzaran anualment l'oferta del Catàleg Virtual i seleccionaran les activitats què consideren més interessants per als seus grups de treball.

Els criteris per a l'adjudicació d'activitats formatives són:

• 1r. Activitat amb etiqueta de projecte sol·licitada per un municipi amb projecte PEU-UJI.
• 2n. Activitat sense etiqueta de projecte sol·licitada per un municipi amb projecte.
• 3r. Activitat amb o sense etiqueta de projecte sol·licitada per un municipi sense projecte.

L'adjudicació d'activitats és competència de l'equip UJI del PEU per evitar conflictes d'interessos amb la xarxa de treball tècnic. El Consell Assessor de La formació més a prop està format per:

• La persona que coordine el PEU-UJI.
• La persona que coordine el programa La formació més a prop.
• La persona que coordine el programa Patrimoni.
• La persona que coordine el programa PAIS@rural.

La proposta d'adjudicació d'activitats es comunica als municipis perquè en el termini d'una setmana l'accepten, la rebutgen o sol·liciten modificacions. Desprès d'aquesta fase, les adjudicacions es consideren definitives i es comuniquen a les empreses perquè es posen en contacte amb els municipis per acordar els detalls de la realització de les activitats.
Una activitat adjudicada un any i no realitzada no generarà cap dret de preferència d'adjudicació per a l'any següent.

Calendari 2016.

• Juliol 2015. Aprovació en la Mesa Tècnica Virtual de les línies estratègiques del subprograma per a l'any següent.
• Setembre 2015. Començament del procés de confecció del Catàleg Virtual. Comunicació a la xarxa PEU-UJI de les línies estratègiques per a l'any següent.
• Octubre a desembre 2015. Entrevistes presencials amb les empreses que presenten propostes per al Catàleg Virtual per explicar-los què és el PEU-UJI i cóm funciona el projecte de Formació@xarxa, criteris i preus. Signatura del full de condicions per part de les empreses.
• Gener 2016. Modificació del Catàleg Virtual web per actualitzar-lo.
• Febrer 2016. Presentació del Catàleg Virtual a la Fira de la In-Formació; començament del període de sol·licituds d'activitats per part dels pobles.
• Març 2016. Tancament del període de sol·licituds.
• Abril 2016. Adjudicacions, primera proposta; termini d'una setmana per reclamacions; termini d'una setmana per valorar-les, i adjudicació definitiva a finals d'abril.
• Maig-octubre 2016. Realització de les activitats.
• Novembre 2016. Memòria d'activitats i presentació de conclusions a les Jornades d'Avaluació del PEU-UJI.

4. Jornades d’Avaluació 2015.

Escrit per comunautas el . Publicado en Sense categoria

Les Jornades d'Avaluació de 2015 seran provisionalment els dies 11 i 12 de novembre en La Serra d'en Galceran.

El programa definitiu estem tancant-lo encara i ja us informarem només siga definitiu.

Enguany no es van presentar candidatures i hem fet la proposta a alguns municipis que hem considerat, des de l'equip del PEU. Cal que fem entre tots una reflexió sobre per què no s'han produït aquestes candidatures i propostes.

 

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural